BD Pod Mlynářkou

Novostavba bytového domu na Klamovce, Praha 5.

Kompozice tvarového a objemového řešení vychází především z tvaru pozemku a výškové hladiny okolních nových bytových objektů. Z hlediska vnějšího vzhledu je objekt horizontálně členěn barevným a materiálovým pojednáním. V úrovni parteru je fasáda směrem do ulice navržena z přiznaného konstrukčního betonu, který tak v návaznosti na betonové opěrné stěny tvoří pohledově pevnou a až surovou podnož, která obytná podlaží posouvá výše nad rušnou komunikaci Podbělohorská a byty orientuje především s výhledem do zalesněné plochy, která těsně sousedí se zahradami bytů ve 2.NP.
Na horizontalitu betonové podnože navazuje vykonzolovaná část v rámci 3. a 4.NP, která je provedená v šedé omítce. Horní ustupující podlaží je provedeno s provětrávanou fasádou s obkladem z desek Fundermax.
Výrazným prvkem fasády jsou prosklené plochy schodiště, které jsou jako vertikální celek v kontrastu s celkovou spíše horizontální kompozicí objektu.

Fotografie: Jiří Šebek