Optimalizace trati Planá u Mar. Lázní (mimo) – Cheb (mimo)

Protlak pod železnicí, železobetonové protlačovací roury DN 1600, celková délka protlaku 34m. Protlačené roury slouží pro převedení Plánského potoka pod železniční tratí. Zpracování realizační dokumentace stavby. Realizace jaro-léto 2010