Přístaviště Slapy

Novostavba sportovního přístavu a čerpací stanice pohonných hmot pro plavidla u Slapské nádrže v obci Stará Živohošť. Investiční náklady 10 mil. Kč.